Community Engagement Division

Through Community Engagement Division, KU strives to be a good neighbor as well as a respectable member of the communities where it has its venues. With a pious aim to be responsive to its neighbors and to reciprocate with the local community's efforts to create an education-friendly, healthy atmosphere in the vicinity, the University has established a Community Engagement Division within its central administration with units/desks in other venues.

News and Notices

धुलिखेल नगरपालिका वार्ड नम्बर चारका वार्ड अध्यक्ष लगायत सदस्यहरु संगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै समुदायसंग सहकार्य गर्दै आएको छ । यस्तो सहकार्यले आदर्शमूलक...

काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका पालिकाप्रमुख तथा उपप्रमुखहरूसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै समुदायसंग सहकार्य गर्दै आएको छ । यस्तो सहकार्यले आदर्शमूलक...

पाँच विश्वविद्यालयका ६५ क्याम्पस प्रमुखहरुले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थलगत अवलोकन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित क्याम्पस प्रमुखको लागि शैक्षिक योजना तथा प्रसासन सम्बन्धी तालिमको सिलसिलामा उच्च शैक्षिक संस्थाको स्थलगत भ्रमण गर्ने उदेश्य...

MoU signed with National Youth Council, Namobuddha Municipality and Idea Studio Nepal

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the National Youth Council (NYC), Government of Nepal, Namobuddha Municipality, Idea Studio...

Community Engagement Division

Short description here

en_US